אודות

בית ספר יהל"ם – ע"ש יהודה לייב מוצקין

יהודה לייב מוצקין היה מנהיג ציוני, מראשי התנועה הציונית ומהלוחמים להגנה על זכויות היהודים. יהודה מוצקין חי בין השנים 1867 עד 1933.

נולד באוקראינה ואת ראשית חינוכו קיבל ב"חדר". בשנת 1881 הוא היה עד ראיה לפוגרום (טבח) שנעשה ביהודי קייב, ומאורע זה השפיע על דעותיו ומעשיו. הוא למד מתמטיקה והיה בין מייסדי "האגודה האקדמית הרוסית יהודית" בברלין, שם השתייך למועדון סטודנטים יהודים, אשר הצטרפו אל ההסתדרות הציונית מייד עם ייסודה.

מוצקין השתתף בקונגרס הציוני הראשון ונשלח על ידי הרצל לבקר במושבות היהודיות בארץ-ישראל. בשובו מתח ביקורת על שיטות ההתיישבות בארץ ותבע את שיפורן. לוחם לזכויות היהודים בוועידת ציוני רוסיה שהייתה בהלסינקי ב-1906 תמך מוצקין במאבק למען הקמת משטר דמוקרטי ברוסיה ומתן שוויון זכויות ליהודים. יהודה לייב מוצקין כתב חיבור (בעילום שם) על סבלותיהם של יהודי רוסיה והיה פעיל בתנועה למען תחיית הלשון העברית.

בימי מלחמת העולם הראשונה עמד מוצקין בראש המשרד של ההסתדרות הציונית בקופנהגן, בירת דנמרק. בשליחות המשרד, הוא יצא לארצות-הברית כדי ללחום שם על השגת זכויות ליהודים ברוסיה. בוועידה הציונית העולמית בלונדון, שהתכנסה אחרי המלחמה, הוא תבע הלאמה של קרקעות היהודים בארץ-ישראל ודרש כי ההסתדרות הציונית תדאג גם למעמד האזרחי של יהודי התפוצות.

בשנת 1925 נבחר מוצקין ליושב ראש הוועד הפועל הציוני, ומ-1931 היה גם נשיא הקונגרסים הציוניים. כן הוא נמנה עם מייסדיו של הקונגרס היהודי העולמי.

יהודה מוצקין נפטר בפריס. עצמותיו העלו לישראל ונטמנו בירושלים. על שמו קריית-מוצקין ליד חיפה. על שמו נקרא גם בית ספרינו יהל"ם (יהודה לייב מוצקין).