בית-ספר המונטסורי הצומח יהל"ם

בית-ספר המונטסורי הצומח יהל"ם

 “על החינוך לעשות שימוש בכוחותיו הפנימיים של הילד על מנת שהוא יוכל להדריך את עצמו" . (מריה מונטסורי)

בית-הספר הצומח יהל"ם, ברוח החינוך המונטסורי, קולט בשנת הלימודים תשפ"א תלמידים לכיתה א'  שיהפכו בהדרגה לכיתות רב-גילאיות.

גישת החינוך המונטסורית נבנתה מתוך הבנה וחקירה של אינסטינקט הלמידה של הילד ותחת ההנחה שכל ילד מעצם טבעו הוא סקרן ורוצה ללמוד ולהתפתח. באמצעות ניסויים, תצפיות והתאמות, מריה מונטסורי פיתחה מודל לימודי-חינוכי המזמן לילד חוויית לימודים עצמאית וחווייתית.

חזון בית-הספר:

חינוך מונטסורי – בית ספר יהל"ם חותר ליצור בית חינוך הרואה את הילד, מכבד אותו ומאפשר לו להיות מי שהוא ולממש את האפשרויות הגלומות בו.

הוראה למידה – בית ספר יהל"ם מקדם למידה חוויתית  רב-תחומית ורב-גילאית המבוססת על חקר וחוויה ברוח הגישה המונטסורית.  

סביבה לימודית – הסביבה הלימודית שלנו מזמנת לילדים חופש בחירה ופעולה, בתוך סביבה מובנית, ומאפשרת לילד בחירה ומחנכת אותו ליזמות ועצמאות.  

חינוך לחיים בחברה – ביהל"ם אנחנו מטפחים בוגר בעל מודעות עצמית וקבלה עצמית, המגלה אמפתיה, נדיבות ואחריות כלפי האחר, כלפי הקהילה והעולם.

ייחודיות ביה"ס:

הוראה בכיתות רב-גילאיות – בבית הספר הצומח, הכיתות תהיינה רב-גילאיות (א-ג, ד-ו, ז-ח). הרב-גילאיות מזמנת לילדים מגוון של הזדמנויות ללמוד זה מזה.

הוראה ב-COבכל כיתה עובדות יחד מחנכת מובילה ומנוסה (עובדת משרד החינוך), ומחנכת נוספת (עובדת הרשות) . מבנה ארגוני של שתי מחנכות המנהלות את הכיתה יחד, מאפשר לתמוך בלמידה עצמאית ופעילה של הילדים ומעודד אוטונומיה, יוזמה, התפתחות ויצירתיות בהוראה.

מעגל העבודה המונטסורי – המרחב המונטסורי מזמן לילדים למידה עצמאית בקצב אישי. תחומי הלימוד המאורגנים בתוך הסביבה החינוכית כוללים: תרגילי חישה, חיים מעשיים, מתמטיקה, לשון, גיאוגרפיה, בוטניקה, זואולוגיה ולימודי תרבות- מוזיקה, תנועה, דרמה ואומנות.

שילוב בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי – אנחנו שואפים כי בית הספר הצומח יפעל במסגרת הוליסטית של יום ארוך (מותנה בהסכמת הורים וכרוך בתוספת תשלום).

הסביבה הלימודית – התפיסה המונטסורית מתבטאת בחללי כיתה גדולים המהווים חלל מחנך כלומר- מאורגנים בדייקנות ומתוך מחשבה מדעית, בהתאם לצרכיו המשתנים של הילד. הסביבה כוללת משחקים ועזרים המבוססים על נושאים רב תחומיים ותומכים בלמידה עצמאית, ספונטנית ואקטיבית.

לקישור לידיעון על המסלול המונטסורי, תשלומי הורים ורשימות ציוד כנסו לקישור: 

https://lp.vp4.me/cqdn