דבר המנהלת

לפני כעשור, החל בית הספר "יהל"ם" בתהליך מיפוי מעמיק על מנת לזהות אתגרים מרכזיים העומדים בפני בית הספר. תהליך המיפוי נערך בשיתוף עם באי בית הספר. לאור המיפוי גובשה תכנית עבודה המתמקדת במתן מענה לשני נושאים מרכזיים: מוגנות ותפיסת ההוראה.

על מנת להעניק תחושת מוגנות לתלמידים ולצוות החינוכי, פותחה תכנית מוגנות על ידי צוות המורים בשיתוף הורים ותלמידים. כיום, לאחר שהתכנית הוטמעה, רמת המשמעת, תחושת הביטחון האישי של התלמידים והאווירה הכללית בבית הספר השתפרו לאין שיעור.

בד בבד, ואולי גם בהלימה מלאה לשיפור בתחושת המוגנות, פיתח הצוות החינוכי מערכת תכנית פדגוגית, העוסקת בהקניית ערכים, הטמעת תהליכי הוראה, למידה והערכה המותאמים למאה ה-21. הכנת בוגרי בית הספר להמשך לימודיהם ולהשתלבותם בחברה המודרנית, כמו גם פיתוח היצירתיות האישית וטיפוח תפקודים בין אישיים כמו עבודת צוות ותפקודים תוך אישיים של מסוגלות ומוטיבציה.

הצלחת השינוי בתפיסת ההוראה יכולה להתקיים אך ורק במעורבותו המלאה של הצוות החינוכי. הצוות החינוכי הבין את המשמעויות הטמונות בשילוב הטכנולוגיה בתהליכי הוראה למידה הן לטווח המידי, לאיכות השיעורים, להנעה, הנאה ועוד והן לטווח הארוך, להכנת בוגר במאה ה-21. ואכן בשנים האחרונות, מפתחים צוותי ההוראה שיעורים בסביבות טכנולוגיות ותכניות לימוד שהן פרי של יוזמה אישית. צוות המורים משתלם ומיישם דרכי הוראה מגוונות וחדשניות המובילות ללמידה משמעותית ובית הספר מהווה הזדמנות למוביליות חברתית עבור תלמידיו.

השימוש בטכנולוגיה והטמעתה הביא עמו שאלות חדשות באשר לצרכיו של האוריין של המאה ה-21. הערכה.המגמה המסתמנת היום בעולם היא להוסיף את אוריינות המדיה כמיומנות יסוד. ילדים זקוקים להבניה שיטתית של החיפוש ובנוסף, חייבים לשלוט במיומנויות שפה על מנת לחפש באופן מושכל.

מתוך הבנה בחשיבות השפה ככלי, הוחלט להעמיק ולטפח את נושא השפה וטפל בה באופן הוליסטי כמענה לתחום הקוגניטיבי הרגשי והחברתי.

הטכנולוגיה היא כלי ללמידה המזמנת למידה משמעותית הנוגעת בהיבטים של רכישת יישום ומיומנויות, הבנת הדרך בה נוצר ידע מהותי והבנת נושאים ותוכן מהותיים.

הטמעת הטכנולוגיה משנה מן היסוד את תפיסת תפקיד המורה. המורה אינו מקור הידע אלא מנחה, מדריך ומתווך ומטפח תפקודי לומד במאה ה-21. מסגרות לימוד מגוונות וחדשניות הפורצות זמן ומקום ומוטמעות בכל תכניות הלימודים שלנו מובילים את תלמידינו להישגים משמעותיים ולהתמודדות עם אתגרי הזמן.

כביה"ס חדשני ופורץ דרך אנו מאמינים כי תהליכי אלו חשובים ומשמעותיים עבור תלמידינו, הקהילה ולחברה במדינת ישראל. על כן נמשיך במשימה זו לפתח, לייצר לשנות וליזום עבור תלמידינו בעשייה במציאות המשתנה.

"בכל דור ודור צריך ללמוד את דרכי השימוש המשפיעים על הדור" – הרב קוק

בהזדמנות זו, אבקש לומר תודה ולהביע את הערכתי המלאה לצוות המורים שעושה עבודת קודש ומתמודד הן עם אתגרי המחר. בנוסף, ברצוני להודות לרשות המקומית על התמיכה ויצירת מסגרות תמיכה המאפשרות הזדמנות שווה ללמידה לכל תלמידי העיר, למפקחת בית הספר ולעמיתי במשרד החינוך על הליווי.