תוכנית אמירים

לוגו אמירים
קידום ופיתוח מצויינות לימודית

מטרת תכנית "אמירים" לטפח את התלמידים המצטיינים בבית הספר ולקדם תרבות של מצוינות בית ספרית. תכנית
"אמירים" מתמקדת בחשיפת התלמידים לתכנים ייחודיים שאינם מתוך תכניות הלימודים, בלמידת
מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, בטיפוח חשיבה יצירתית וביקורתית ובהקניית מיומנויות חקר, ובאופן
בלתי נפרד, עוסקת התכנית אף בתחומים החברתיים והערכיים.
התכנית פועלת כתכנית תוספתית בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים, אשר נבחרו להשתתף
בתכנית, ע"י האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים וע"י המחוז בהתאם לקריטריונים מוגדרים.