יוזמות בבית ספרנו

שי לחייל עם ראש העיר
תלמידים למען אחרים

תלמידי בית הספר בהובלת מועצת התלמידים יוזמים או לוקחים חלק בפעילויות שונות לחיזוק תחושת המעורבות החברתית בכיתות, בבית הספר ומחוצה לו. 

בין הפעילויות: מיחזור, איסוף בגדים לנזדקקים, שי לחייל ועוד.

תמונה חייל מקבל שי שי לחייל עם ראש העיר