פדגוגיה חדשנית

החדשנות היא  " יצירת ערך מוסף באמצעות פתרונות חדשים לצרכים קיימים, או באמצעות יצירת פתרונות לצרכים חדשים". (ויקיפדיה) 

בית ספר יהל"ם מאמין בחדשנות כדרך חיים. חשיבה יצירתית היא בגדר הכרח אישי, חברתי וכלכלי בעולם מורכב ומשתנה  ללא הרף. רק יצירתיות וחדשנות ייתנו מענה לאתגרי המאה העשרים ואחת. (קן רובינסון)

 

בית ספר עודד והכשיר את הצוות מוביל לחדשנות- החל מההנהלה, דרך הצוות הפדגוגי וכלה בעובדים המנהלתיים. בכל שנה נבחר יעד ברור המציע גישה פדגוגית חדשה בהלימה לחזון בית הספר.

בית הספר מזמן תנאים ארגוניים להצלחה מעודד ליזום ואף לבקר תפיסות קיימות, כמו גם, להציע כיווני חשיבה שאינם מקובלים. לצוות ניתנת, מחד, הנחייה מקצועית וכלים על מנת ליישם את הרעיון החדשני ומאידך- הנהלת בית הספר דואגת להכיר ולהוקיר את הרעיון. כל יוזמה חדשנית שנמצאת ראויה, מלווה בתכנית עבודה מסודרת וע"פ לוח זמנים שנקבע.

 

 

החדשנות היא  "יצירת ערך מוסף באמצעות פתרונות חדשים לצרכים קיימים, או באמצעות יצירת פתרונות לצרכים חדשים". (ויקיפדיה) 

בית ספר יהל"ם מאמין בחדשנות כדרך חיים. חשיבה יצירתית היא בגדר הכרח אישי, חברתי וכלכלי בעולם מורכב ומשתנה  ללא הרף. רק יצירתיות וחדשנות ייתנו מענה לאתגרי המאה העשרים ואחת. (קן רובינסון)

בית ספר עודד והכשיר את הצוות מוביל לחדשנות- החל מההנהלה, דרך הצוות הפדגוגי וכלה בעובדים המנהלתיים. בכל שנה נבחר יעד ברור המציע גישה פדגוגית חדשה בהלימה לחזון בית הספר.

בית הספר מזמן תנאים ארגוניים להצלחה מעודד ליזום ואף לבקר תפיסות קיימות, כמו גם, להציע כיווני חשיבה שאינם מקובלים. לצוות ניתנת, מחד, הנחייה מקצועית וכלים על מנת ליישם את הרעיון החדשני ומאידך- הנהלת בית הספר דואגת להכיר ולהוקיר את הרעיון. כל יוזמה חדשנית שנמצאת ראויה, מלווה בתכנית עבודה מסודרת וע"פ לוח זמנים שנקבע.

 

 

תכנית לפיתוח תהליכי רכישת שפה- בית הספר יהל"ם

התוכנית פותחה ע"י הד"ר רות קאופמן ונבחרה על ידי צוות בית הספר על מנת לתת מענה לגיל הרך.

 

יה"ל = יסודות הלמידה, הוא מרכז המתמחה בהעצמת יכולות הלמידה.

המרכז מתמחה בין היתר באבחון ובניית יכולות באוכלוסיות תלמידים מתקשים, (אם בשל שונות תרבותית או בשל קשיי למידה). כמו כן בבניית תכניות לשיפור יכולות הלמידה ויישומה. התוכניות נבנות על בסיס מיפוי/אבחון דינמי (הוראה מדוייקת) וממוקדות ביצירת שינוי תפקודי ושינוי איכות הלמידה . פעילות המרכז כוללת בניית תכניות, ליווי, ביצוע, הדרכה, הדגמה והערכה.

השינוי מושג באמצעות התערבות ממוקדת בתהליכי הלמידה הבסיסיים (יסודות הלמידה) – שאובחנו כמקורות הכשל, תוך שימוש באספקטים של למידה מתווכת.

התוכנית משתמשת בכלים ספציפיים (לזיהוי מקורות הכשל, להתאמת תהליכי תיווך) ומאפשרת טיפול מקביל בבניית יסודות הלמידה (מקורות הכשל) ובפיתוח יכולות בית ספריות בסיסיות .

 

עקרונות  התוכנית:

  •      התאמה ספציפית של תכנית  : הגישה מתמקדת בmicro-processes של הלמידה, תוך זיהוי מקורות הכשל והתייחסות לתחומים אלה באופן ממוקד, על ידי כך יוצרים בסיס לשינוי באיכות הלמידה.
  •      הוראה מדוייקת: תהליך עבודה מבוסס על ממצאים ומסקנות המיפויים/אבחונים דינמיים.

העבודה נקבעות בהתאם לצרכי התלמידים והמורים תוך שימוש בתהליך דיאלוגי באמצעות התנסות בלמידה מתווכת, כאמצעי לבניית יכולות.

  •      העצמת הצוות ויצירת תשתית מקצועית מתאימה: ריכוז המידע והידע בידי המורים ויהוו חלק מארגז הכלים שלהם.
  •      הפעילות החינוכית והלמידה אל מול התלמידים מתבצעת ע"י צוות מורי בית הספר בלבד, למעט הדגמות לשם למידה.
  •      שילוב אמצעים ותוכניות קיימות  הפועלות בבית הספר.

 

מרכיבי התוכנית

  •      מיפוי דינמי מדגמי ליצירת פרופיל קוגניטיבי והערכת יכולת הלמידה של התלמידים. מיפוי כלל האוכלוסייה בתחומי מיומנות  שפתית (קריאה, כתיבה, שפה: הבנת הנקרא, שחזור, הבעה בכתב).
  •      בניית תכנית עבודה ממוקדת ומעקב אחר התקדמות הפרט  והכתה.
  •      צמתי הערכה: המיפוי משמש כבסיס לזיהוי הצלחות מחד ומוקדי קושי המחייבים שינוי וכיול יעדים במהלך התוכניות מאידך.
  •      הקניית ידע תאורטי ויישום מעשי בשדה הכולל  הדגמה, תצפיות ודיאלוג מתמשך עם צוות המורים והנהלת בית הספר.

פשוט לכתוב:

 

"פשוט לכתוב" הוא שמה של יוזמה פדגוגית הממוקדת בכתיבה חופשית של התלמידים בבית הספר. אחת לשבוע מוקדשת שעה אחת בכל הכיתות לכתיבה חופשית. התלמידים כותבים בהנחיית המורות למקצועות השפה על נושאים שונים ומגוונים. הכתיבה בשיעורים אלה אינה למטרת ציון, אלא למטרות של התנסות חווייתית, הנאה, ביטוי יצירתי והפגת מתחים. לכל אלה יש השפעה על איכות הלמידה ועל אווירת הלימודים.

לתכנית מספר מטרות:

– מטרה אוריינית: יצירת תכנית בית ספרית לכתיבה חופשית, שלא למטרת ציון, אשר שואפת לקדם את התלמידים על ידי עידוד השיח הכתוב באופן שתומך בדרישות תכנית הלימודים.

– מטרה אישית-חברתית: יצירת תרבות כתיבה בית ספרית, לפיה הכתיבה החופשית מתאפשרת בשעות הלימודים, כאמצעי להעשרה, להעצמת המסוגלות העצמית ולחיזוק הביטוי האישי של כלל תלמידי בית הספר.

– מטרה אקלימית: הקצאת שעות לכתיבה חופשית כערוץ תרפויטי, כמענה לצורך בהפגת מתחים וכאמצעי לשיפור האקלים הבית הספרי