התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, הקניית אוריינות מחשב ומידע - CIL