לוח צילצולים

שיעור

משעה

עד שעה

צלצול מקדים
7:55
7:55
שיעור 1
8:00
8:50
שיעור 2
8:50
9:40
הפסקה גדולה
9:40
10:00
הפסקת אוכל
10:00
10:15
שיעור 3
10:15
11:00
שיעור 4
11:00
11:45
הפסקה
11:45
12:00
שיעור 5
12:00
12:45
שיעור 6
12:45
13:30
הפסקה
13:30
13:35
שיעור 7
13:35
14:20
שיעור 8
14:20
15:05